بایگانی روزانه: فروردین ۱۹, ۱۳۹۸

معرفی رشته مهندسی معماری

معرفی رشته مهندسی معماری معرفی رشته مهندسی معماری – معماری، هنر و فن طراحی و ساختن بناها، فضاهای شهری و دیگر فضاهای درونی و بیرونی برای پاسخ هماهنگ به نیازهای کارکردی و زیباشناسانه است.کسی که طراح و سازنده بناها و ساختمان ها می باشد، مهندس معمار است. . مهندس معمار، …

توضیحات بیشتر »

معرفی رشته مهندسی برق

معرفی رشته مهندسی کامپیوتر معرفی رشته مهندسی کامپیوتر – مهندس برق با مطالعه دروس بسیار برای طراحی و تولید منابع جدید از دانش خود استفاده میکند. این حرف که مهندسی برق رشته بسیار سختی هست از منظری میتواند درست باشد. زیرا در این رشته تمام واحد ها دروس اختصاصی خود …

توضیحات بیشتر »

معرفی رشته مهندسی کامپیوتر

معرفی رشته مهندسی کامپیوتر معرفی رشته مهندسی کامپیوتر -رشته کامپیوتر رشته ای برای اجتناب از کار های تکراری و تسهیل کار هاست. . در این رشته با استفاده از کامپیوتر و یادگیری الگوریتم ها و زبان های برنامه نویسی مختلف سعی بر آن است که از انجام کار های تکراری اجتناب …

توضیحات بیشتر »